Visual Studio Unity Debug.Log snippet

Reading Time: 1 minute

Lifehacker’s ultimate goals of all activity is to recognize and fight with the repetition. I found that currently I often Debug.Log state of variables. Let’s make it little simpler! Continue reading “Visual Studio Unity Debug.Log snippet”

When Unity finishes script compilation?

Reading Time: 2 minutes
Is your Unity editor freezes when it’s compiling scripts? And you don’t actually know when it’s finished? Are you want to know, when you could hit play or build & run to test your last solution?

Continue reading “When Unity finishes script compilation?”

Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!

Reading Time: 1 minute
Jestem podekscytowany!
Udało mi się skonfigurować Arcadia Unity do współpracy z REPL przez Emacs.
Dzięki temu mogę dynamicznie zmieniać kod URUCHOMIONEJ gry podczas jej tworzenia!

Continue reading “Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!”

Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne

Reading Time: 2 minutes
Drugim element, o którym wspominałem w poprzednim poście, który chcę wykorzystać podczas projektu jest programowanie funkcyjne w Unity za pomocą Clojure (dialekt Lispa) korzystając z  Arcadia Unity i edytora tekstu Emacs.

Continue reading “Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne”

Umarł król, niech żyje król – o nowym projekcie

Reading Time: 2 minutes

tl;dr – śpieszę donieść co w dzisiejszym poście:

  • gra przygodowa 3D w Unity,
  • rozważania co do wyboru technologii,
  • pierwszy prototyp

Continue reading “Umarł król, niech żyje król – o nowym projekcie”