Visual Studio Unity Debug.Log snippet

Lifehacker’s ultimate goals of all activity is to recognize and fight with the repetition. I found that currently I often Debug.Log state of variables. Let’s make it little simpler! Continue reading “Visual Studio Unity Debug.Log snippet”

When Unity finishes script compilation?

Is your Unity editor freezes when it’s compiling scripts? And you don’t actually know when it’s finished? Are you want to know, when you could hit play or build & run to test your last solution?

Continue reading “When Unity finishes script compilation?”

Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!

Jestem podekscytowany!
Udało mi się skonfigurować Arcadia Unity do współpracy z REPL przez Emacs.
Dzięki temu mogę dynamicznie zmieniać kod URUCHOMIONEJ gry podczas jej tworzenia!

Continue reading “Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!”

Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne

Drugim element, o którym wspominałem w poprzednim poście, który chcę wykorzystać podczas projektu jest programowanie funkcyjne w Unity za pomocą Clojure (dialekt Lispa) korzystając z  Arcadia Unity i edytora tekstu Emacs.

Continue reading “Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne”

Umarł król, niech żyje król – o nowym projekcie

tl;dr – śpieszę donieść co w dzisiejszym poście:

  • gra przygodowa 3D w Unity,
  • rozważania co do wyboru technologii,
  • pierwszy prototyp

Continue reading “Umarł król, niech żyje król – o nowym projekcie”