Why do we love Clojure?

I love Clojure, because it’s excellent life hacker tool. It’s most pragmatic & expressive language. Makes me more productive. I can achieve more with less. And less is more.

Continue reading “Why do we love Clojure?”

Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!

Jestem podekscytowany!
Udało mi się skonfigurować Arcadia Unity do współpracy z REPL przez Emacs.
Dzięki temu mogę dynamicznie zmieniać kod URUCHOMIONEJ gry podczas jej tworzenia!

Continue reading “Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!”