Why do we love Clojure?

I love Clojure, because it’s excellent life hacker tool. It’s most pragmatic & expressive language. Makes me more productive. I can achieve more with less. And less is more.

Continue reading “Why do we love Clojure?”

Live functional game programming in Unity using Arcadia with Clojure

Last Wednesday I performed on KTNG Polygon presentation about my experiments with functional programming games with Arcadia Unity and Clojure (modern Lisp dialect).

Continue reading “Live functional game programming in Unity using Arcadia with Clojure”

Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne

Drugim element, o którym wspominałem w poprzednim poście, który chcę wykorzystać podczas projektu jest programowanie funkcyjne w Unity za pomocą Clojure (dialekt Lispa) korzystając z  Arcadia Unity i edytora tekstu Emacs.

Continue reading “Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne”

%d bloggers like this: