Can we code better?

Reading Time: 1 minute
Is there better way to program? Can we code faster? With fewer errors, less writing? Could we read it easily and understand it without problems?

Continue reading “Can we code better?”

Why do we love Clojure?

Reading Time: 1 minute

I love Clojure, because it’s excellent life hacker tool. It’s most pragmatic & expressive language. Makes me more productive. I can achieve more with less. And less is more.

Continue reading “Why do we love Clojure?”

Live functional game programming in Unity using Arcadia with Clojure

Reading Time: 1 minute

Last Wednesday I performed on KTNG Polygon presentation about my experiments with functional programming games with Arcadia Unity and Clojure (modern Lisp dialect).

Continue reading “Live functional game programming in Unity using Arcadia with Clojure”

Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!

Reading Time: 1 minute
Jestem podekscytowany!
Udało mi się skonfigurować Arcadia Unity do współpracy z REPL przez Emacs.
Dzięki temu mogę dynamicznie zmieniać kod URUCHOMIONEJ gry podczas jej tworzenia!

Continue reading “Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!”

Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne

Reading Time: 2 minutes
Drugim element, o którym wspominałem w poprzednim poście, który chcę wykorzystać podczas projektu jest programowanie funkcyjne w Unity za pomocą Clojure (dialekt Lispa) korzystając z  Arcadia Unity i edytora tekstu Emacs.

Continue reading “Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne”